stoelen.jpg

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Smit Kantoorinrichting de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website besteed, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Smit Kantoorinrichting garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Smit Kantoorinrichting wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Smit Kantoorinrichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Niets van deze site mag zonder toestemming van Smit Kantoorinrichting worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Smit Kantoorinrichting behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

happy-apple-lampen.jpg

Happy Apple, nieuwe reeks lampen. Geschikt voor binnen en buiten.

Laan van de Kreeft 153 | 7324 BX Apeldoorn | 055 519 08 82 | info@smitkantoorinrichting.nl